parafia Świętej Katarzyny Goleniów

Data Bierzmowania w tym roku została ustalona na czwartek 18 maja 2017
o godzinie 18.00.
Konferencje przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania: dla I grupy w niedzielę 5 marca po mszy św. wieczornej. Dla grupy II w niedzielę 12 marca i dla grupy III w niedzielę 19 marca.


Od 1 do końca września w biurze parafialnym prowadzone będą zapisy kandydatów do Bierzmowania. Przygotowanie bezpośrednie trwać będzie przez cały rok szkolny. Zapraszamy szczególnie uczniów klas trzecich gimnazjum i starszych, którzy jeszcze do bierzmowania nie przystąpili. 

PYTANIA NA EGZAMIN DOPUSZCZAJĄCY DO BIERZMOWANIA

Cykl katechez Ojca Świętego Franciszka o Darach Ducha Świętego
wygłoszonych w ramach audiencji środowych, w roku 2014.

Rada

Mądrość

Rozum

Bojaźń Boża

Męstwo

Umiejętność

Pobożność

Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.