parafia Świętej Katarzyny Goleniów

Niewiadowo, Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Msza Święta odprawiana jest w wigilię Niedzieli o godzinie 18.00 w porze letniej i o 17.00 w porze zimowej, chyba, że nastąpią okoliczności wpływające na zmianę.
Sakrament Spowiedzi przed Mszą Świętą.
Odpust przypada 15.08 i jest odprawiany w tym samym dniu.

Wniebowzięcie Matki Bożej

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)

Maryja pokazuje nam sposób i cel naszego życia - Wniebowzięcie.

Więcej informacji o WNMP znajdziesz tutaj

Opis kościoła

Kościół w Niewiadowie jako ewangelicki kościół filialny po raz pierwszy został zbudowany z kamienia polnego w XVI w. 

Ponowna jego przebudowa nastąpiła w drugiej połowie XIX w., a fundatorem kościoła był właściciel folwarku leśnego Kurt Von Flemming (osiadły w Buku). Obecna świątynia p.w. Wniebowzięcia NMP zawdzięcza swój wygląd ówczesnemu patronowi Karolowi B.S.H. Flaming z Bodzęcina, który chcąc upamiętnić śmierć ojca, ufundował rozbudowę kościoła wraz z wyposażeniem (1902 – 1905). Zburzył drewnianą wieżę świątyni, zastępując ją murowaną, dobudował przybudówki na zakrystię oraz kotłownię centralnego ogrzewania, a także prezbiterium z oknami z figuralnymi witrażami wykonanymi w pracowni A. Buscha w Berlinie. Zachował się także cmentarz. 

Okres powojenny nie był łaskawy dla świątyni. Obiekt do 1966 r. pozostawał bez opieki, uległ zniszczeniu i dewastacji. Zapadły decyzje o jego rozbiórce, jednak dzięki determinacji mieszkańców i sprzyjającemu losowi, kościół  ocalał i sprawował ponownie – od 1966 r. swoją ważną rolę w życiu duchowym mieszkańców wsi. 

W roku 1987 wyremontowano wieżę kościoła, na której obecnie znajduje się czynny mechanizm zegarowy, wykonano nowe pokrycie z blachy cynkowej, na wieży wisi wtórnie zamocowany dzwon. Po 2000 r., dzięki twórczej inicjatywie mieszkańców wsi, ich konsekwentnej postawie i pomocy władz gminnych, udało się wykonać wiele niezbędnych prac. 

Na uwagę zasługuje wnętrze obiektu, bowiem zachowała się tu eklektyczna, dębowa ambona, neorenesansowa mensa ołtarzowa, neogotycki prospekt organowy i neogotyckie ławy.  

Na zewnątrz od strony zachodniej znajduję się gotycka grafitowa misa chrzcielna z XIII – XIV w. 

Kościół został poświęcony 8 maja 1952 r.

 Nr i data wpisu do rejestru zabytków: Nr 315  Data: 2007 - 07 – 05

Opis sporządzony na podstawie opracowania Romana Rogozińskiego – mieszkańca wsi Niewiadowo i rozszerzony o materiał z dokumentacji  Ośrodka Zabytków w Warszawie. 

Poprzednia   1  Następna
Niewiadowo, Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
2014-06-14 12:19:27
 
Poprzednia   1  Następna