parafia Świętej Katarzyny Goleniów

Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu
2 grudnia 2016 w pierwszy piątek miesiąca.
W Eucharystii Bóg nie tylko karmi nas swoim
Ciałem i Krwią ale także swoim Słowem.
Przyjmijmy wszystko, co Bóg dziś do nas mówi.

 

Adorujemy Pana Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, w każdy pierwszy piątek miesiąca do soboty rano.

Nabożeństwo uwielbienia ze śpiewem od godz. 19.00 do 20.30. Potem, aż do 6.00 rano w sobotę modlitwa w ciszy. 

Adorujmy Chrystusa Zmartwychwstałego, zawsze żywego i obecnego - naszego Pana i Boga! Któż z nas nie pragnie pokoju, którym On chce nas obdarzyć.

Przychodźmy wielbić Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie - Tajemnicę naszej Wiary.

Słowo Boże z adoracji w dniu 7 czerwca 2013: Ez 34,11 To mówi Pan Bóg: " Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.(...)"

Podczas adoracji w dniu 6 września 2013 modliliśmy się o pokój w Syrii i na świecie, a także w naszych sercach, w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który tego dnia czuwał na Placu św. Piotra w Rzymie.

Adoracja 7 marca 2014 - modlitwa w czasie Wielkiego Postu. Niezgłębionej Tajemnicy Bożego Miłosierdzia polecaliśmy Jezusowi nasze słabości prosząc by obdarzył nas Swoim Pokojem. O pokój na świecie, w Europie, naszej Ojczyźnie, Ukrainie i Rosji. Aby Pan uczynił nas narzędziami Miłości, by wskazał nam drogę, którą mamy iść. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

4 kwietnia 2014 - w trakcie modlitwy Słowo o wytrwałości, o postępowaniu zgodnym z Miłością Pana Jezusa względem siebie i innych. Modlitwa o dobre życie i dobrą śmierć zawsze aktualna. Świadomość modlitwy wstawienniczej za tych, którzy pogubili się na drogach własnego życia i znikąd nie mają pomocy. Panie Jezu poślij nas! Szema Israel - Słuchaj Mój Ludu!

6 czerwca 2014 - modlitwa koncentrowała się wokół tematu przebaczenia, którym nas Bóg obdarza. Przebaczyć sobie, przebaczyć bliźnim i prosić o przebaczenie. Przebaczenie - odkupienie win w miłości. Poprzez przebaczenie Bóg nas uzdrawia i czyni wolnymi - zdolnymi do coraz większej miłości. Modliliśmy się również o pokój. Prosiliśmy Ducha Świętego w przededniu Jego Zesłania o dary i owoce Jego działania w nas wszystkich.

5 września 2014 - modlitwa przyjaciół Boga. Ewangelia wg św. Jana 15, 12-17: Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

3 października 2014 - Miłosierdzie Boże.

5 grudnia 2014 - jesteś stworzony z Miłości i dla Miłości.

4 grudnia  2015 - czuwanie z bł. Karolem de Foucauld. Napełnić się Miłością Miłosierną. Jezus chce nas obdarzać swoim Miłosierdziem, woła do nas i wzywa nas.

1 stycznia 2016 - adoracja w pierwszy dzień Nowego Roku, zarazem 1 piątek miesiąca. Pragnienie oddania siebie Panu Jezusowi, zawierzenia wszystkich próśb, przyszłości i przeszłości własnego życia, świadomość zachowania nieśmiertelnej cząstki własnego ja, dobra duchowe. Z listu do Galatów: "Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego."

1 kwietnia 2016 - adoracja w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Ks. Tomasz poprowadził Lectio Divina podczas modlitwy na podstawie tekstu Ewangelii z II Niedzieli Wielkanocnej, czyli święta Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus, Chrystus zmartwychwstały staje pośród nas, we wnętrzu naszego domu - serca, pomimo drzwi zamkniętych i daje nam pokój, którego świat dać nie może. Ani nasze obawy, ani lęki, ni grzechy nie są w stanie zabronić mu wejść do nas ze swoim Miłosierdziem. Jednak ludzka wolność podobna do tej jaką cieszy się sam Pan jest momentem decyzji, odpowiedzialności jako odpowiedzi na Jego Miłość, z którą pragnie do nas przyjść.

7 października 2016 - we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

2 grudnia 2016 - modlitwa do Boga Samotnego, Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który czeka na nasze przyjęcie, Boga w ludziach opuszczonych, osamotnionych, cierpiących i zapomnianych.